Advokátní kancelář JUDr. Irena Janáková

Rekvalifikační kurzy,školení,odborné kurzy,vzdělávání,rekvalifikace,vzdělávací programy,pečovatelka a osobní asistent |

Rychlý kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
zavrít
Váš email: Odeslat Vaši zprávu? (Kontrola spamu)
ano ne
Předmět:
Zpráva:
 
 

O nás

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV (č.j. 2011/ 0343 - I)

 

Zakladatelka:  PaedDr. Anna Jakobová, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, v oboru Učitelství předškolního a školního věku a Speciální pedagogiky, diplomovaná dětská sestra

Má dlouhodobou praxi v oboru pedagogiky a zdravotnictví, v ucelené komplexní péči o děti po stránce výchovně-vzdělávací, diagnostické, zdravotní i sociální. Je zakladatelkou Speciální školy pro děti s více vadami včetně komplexní rehabilitační péče ( ojedinělé v ČR ) a Speciálně pedagogického centra pro tělesně postižené ve Frýdku-Místku.

 

Vzdělávací instituce se specializuje na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost k provádění akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů s celostátní platností. K této činnosti ji opravňují akreditace, udělené MPSV a MŠMT ČR.

Lektorský tým tvoří 30 odborníků s dlouholetou praxí ve školství, sociálních službách, zdravotnictví a v oboru vzdělávání dospělých. Převážná část lektorů má vysokoškolské vzdělání.

 

Akreditovaná Vzdělávací instituce Naděje má zájem Vám touto nabídkou  zajistit získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro poskytování trvale kvalitních sociálních služeb ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( dále jen Zákon), týkající se povinného vzdělávání.

Prostřednictvím dalšího odborného celoživotního vzdělávání pomůže zaměstnancům udržet si odbornou způsobilost k výkonu profese, zajistit prohloubení všeobecných i specifických znalostí. Uvedené akreditované vzdělávací kurzy MPSV jsou rovněž zaměřené na zdokonalení praktických dovedností při práci s klienty.

Další odborné vzdělávání se týká těchto zaměstnanců:

- pracovníků v sociálních službách dle § 116 odst. 9 Zákona

- sociálních pracovníků dle § 116 Zákona

- fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle § 117 Zákona

- všem zájemcům o osobnostní růst

 

V současné době se zaměřuje na tyto rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV a MŠMT:

 • Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci
 • Pracovník v sociálních službách
 • Hospodyně
 • Pečovatel/ka (pro děti ve věku od 0 do 15 let)

Vzdělávací kurzy s akreditací:

 • Komunikační dovednosti
 • Výběr ergoterapeutických metod 
 • Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra
 • Problematika péče o jedince s poruchami LMD, ADHD
 • odborné kurzy muzikoterapie, arteterapie, psychomotoriky a etiky s vydáním osvědčení

Instituce spolupracuje s Úřady práce Moravskoslezského kraje, organizacemi a institucemi. Vzdělávací programy nabízíme také jednotlivcům.

 

Kurzy jsou vhodné pro zájemce, kteří:

 • obtížně hledají pracovní uplatnění
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • se zajímají  o změnu profese
 • si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci absolvováním rekvalifikace nebo jiného kurzu v rámci dalšího vzdělávání
 • si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • budou pracovat samostatně na živnostenský list ( viz. § 117 Zákona)
cartier repliky