Advokátní kancelář JUDr. Irena Janáková

Rekvalifikační kurzy,školení,odborné kurzy,vzdělávání,rekvalifikace,vzdělávací programy,pečovatelka a osobní asistent |

Rychlý kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
zavrít
Váš email: Odeslat Vaši zprávu? (Kontrola spamu)
ano ne
Předmět:
Zpráva:
 
 

Hospodyně

Tento kurz je plně v souladu s požadavky MŠMT a je akreditován na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 524/2004 Sb.,
o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
a v souladu s § 108 zákona č. 435/2004 Sb., a § 67 č. 500/2004 Sb.

 

Druh kurzu: Kvalifikační kurz MŠMT ČR (č. j. 15 572/12-24/517)
Forma: denní studium
Rozsah: 150 vyučovacích hodin z toho 32 hodin praktických cvičení
Termín konání:  říjen 2014 
Výuka:   

Praxe: 
Vyučující oborů: ekonomie, psychologie, práva, pedagogiky, sociologie, hygieny, bezpečnosti práce, ekologie, zahradnictví
Místo:  Frýdek- Místek
Vstupní předpoklady: základní a vyšší vzdělání, čestné prohlášení, že účastník nebyl stíhán pro trestné činy násilné povahy, popřípadě nedbalostní trestné činy s následky na zdraví dalších osob
a majetkové trestné činy

Cena kurzu:    9 952,- Kč,  možnost platby ve 2 -3 splátkách

Program: Výuka obsahuje základy vedení a hospodaření domácnosti, tvorbu a čerpání rodinného rozpočtu, jednoduchý technický servis (obsluha strojů a přístrojů v domácnosti, jejich drobná údržba), základní vybavení pro technické zázemí bytu a domu, bezpečnost a ochranu majetku, používání PC a internetu. Nedílnou součástí tohoto úseku tvoří organizace rodinných a společenských oslav. V oblasti psychologie je přednášena prevence mezilidských konfliktů, účinnost naslouchání , reagování a pozitivního myšlení, zvládání stresu a zátěžových situací. V pedagogice absolventi zvládnou domácí přípravu na výuku dětí mladšího školního věku, využití výchovných prostředků, úlohu odměny a trestu, nabídku a organizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

Část vyučovacích hodin je zaměřena na sociologii rodiny a společnosti včetně předmětu gerontologie, obsahující základy geriatrické péče a informace o závažných onemocněních a jejich příznacích. Součástí je oblast hygieny, výživy, základů epidemiologie a poskytnutí první pomoci. Účastníci se budou orientovat v opatřeních při výskytu infekčních chorob, drogové a jiných závislostí. Naučí se zásadám správné výživy v jednotlivých etapách života, významu pitného režimu, etiketě stolování a servírování včetně základů evropských stravovacích zvyklostí. Seznámí se s bezpečnosti práce včetně používání chemických přípravků, likvidace odpadu v bytě i domě. Nedílnou součástí je péče o dům, zahradu .Zvládnou např. problematiku estetiky prostředí, základy aranžování květin a péče o pokojové rostliny, péče o zeleň a trávník, údržbu zahrady a péči o domácí zvířata.
Kurz je zakončen ústní zkouškou, účastníci obdrží Osvědčení o kvalifikaci s akreditací MŠMT ČR (č. j. 15 572/12-24/517)

cartier repliky