Advokátní kancelář JUDr. Irena Janáková

Rekvalifikační kurzy,školení,odborné kurzy,vzdělávání,rekvalifikace,vzdělávací programy,pečovatelka a osobní asistent |

Rychlý kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
zavrít
Váš email: Odeslat Vaši zprávu? (Kontrola spamu)
ano ne
Předmět:
Zpráva:
 
 

Pracovník v sociálních službách

Rekvalifikační kurz akreditovaný MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) č.j. 2009/280 - PK s celostátní plaností v rozsahu 160 vyučovacích hodin (z toho 112h teorie a 48h odborné praxe). S dosaženým vzděláním můžete pracovat v domovech pro seniory, léčebnách pro  dlouhodobě nemocné, v terénních a ambulantních službách - např. u organizací, které poskytují péči nesoběstačným, nemocným a starým lidem v jejich domácnostech. Také lze pracovat v těchto službách na základě vlastního ŽL, popř. jako osobní asistent postiženého jedince v souladu s novou legislativou, tzn. mimo sektor zdravotnictví.

 

Získáte vědomosti z těchto oborů:

- sociologie společnosti a rodiny
- psychologie a psychopatologie
- pedagogiky
- gerontologie
- teorie první pomoci a první pomoc
- somatopedie a komplexní rekondice
- hygieny, výživy a základů epidemiologie

- základů právního povědomí a etiky


Možnosti uplatnění absolventů:

- v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
- v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při zajišťování sociální pomoci
- při práci s jedinci s postižením v rodinách, chráněných pracovištích a bydlení
- v soukromých agenturách např. domácí péče
- jako samostatný pracovník ( práce na živnostenský list )


Vstupní předpoklady:  Základní a vyšší vzdělání, dobrý zdravotní stav, čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není stíhán pro trestné činy násilné povahy a nedbalostní trestné činy.

 

Termín konání kurzu:    08.10.2012 - 29.11.2012 


Místo konání kurzu:Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek- Místek

Výuka:  odopolední vyučování
Odborně řízená praxe:  v dopoledních a odpoledních hodinách
Vyučující:  psychologové, pedagogové, sociolog, lékař a odborný zdravotnický personál, právník

 

Cena kurzu:  8638,- Kč


Ukončení kurzu:  závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení s celostátní platností

 


Kontakt: 595 174 336, 732 349 654
email: jakobova4@seznam.cz
www.vzdelavaci-kurzy.cz

cartier repliky