Advokátní kancelář JUDr. Irena Janáková

Rekvalifikační kurzy,školení,odborné kurzy,vzdělávání,rekvalifikace,vzdělávací programy,pečovatelka a osobní asistent |

Rychlý kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
zavrít
Váš email: Odeslat Vaši zprávu? (Kontrola spamu)
ano ne
Předmět:
Zpráva:
 
 

Pečovatel/ka ( o děti ve věku od 0 do 15 let) Chůva, Au pair

kurzy_pecovatelka_chuva_au_pair.jpg
Rekvalifikační kurz MŠMT č.j. 15 671/12-24/518  s celostátní platností v rozsahu 180 vyučovacích hodin,
z toho 115 hodin teorie a 65 hodin praxe.
Cílem nejnovějšího akreditovaného programu je připravit kvalifikované pracovníky -vychovatelky-chůvy v péči o děti ve věkové skupině od 0 do 15 let. Tito absolventi mohou pracovat na základě uvedené kvalifikace v jeslích (NOVINKA)zakládat nebo pracovat v soukromých nebo firemních školkách, které zřizují buď firmy, obce nebo občanská sdružení. Dále ve volnočasových klubech a zařízeníchpro děti a mládež, v rodinách jako chůvy, pečovatelky aj.

Profil absolventa:

Absolvent/ka na základě osvojených znalostí dokáže aplikovat ve své činnosti a jednotlivých situacích poznatky z:
- obecné a vývojové psychologie
- obecné pedagogiky

- sociologie rodiny a společnosti
- teorie první pomoci včetně účinné první pomoci a bezpečnosti práce
- základy hygieny a zdravotní péče, výživy, základů epidemiologie a protidrogové prevence, metodiky sebeobsluhy
- právního povědomí o základních právních normách


Možnosti uplatnění absolventů:

- v náhradní rodinné péči vyžadující podporu

- při práci ve vznikajících firemních školkách
- v domácím prostředí -chůva, au-pair, pro rodiny s osamělou ženou, mužem
- v soukromých agenturách, zabývajících se domácí péčí a hlídáním dětí
- v organizacích poskytujících azylové pobyty, dobrovolnických organizacích (např. ADRA)
- v rodinách vyžadujících tuto službu, především v podnikatelských, společensky vytížených rodinách a v pěstounských rodinách
- v rodinách s handicapovanými dětmi a u velmi mladých a nezkušených matek
- u dětí, vyžadujících individuální dopomoc a přístup, v souvislosti s přípravou dítěte na školu spojené s doučováním (např. dítě s dlouhodobou rekokonvalescencí)
- pro rodiny se zhoršeným sociálně kulturním prostředím


V současnosti je vládou schválena pro matky dětí mladších sedmi let možnost hlídat doma za úplatu i cizí děti ve stejném věku. Kvalifikace i těchto matek bude nezbytností.

Vstupní předpoklady: alespoň výuční list, dobrý zdrav.stav, čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není stíhán pro trestné činy násilné povahy a nedbalostní trestné činy


Termín konání kurzu:  24.09.2012 - 21.11.2012
Místo konání kurzu:   Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek

Výuka: odpolední vyučování
Odborně řízená praxe: v dopoledních a odpoledních hodinách
Vyučující: psychologové, pedagogové, sociolog, lékař a odborný zdravotnický personál, právník,
Cena kurzu:  11 532,- Kč
Ukončení kurzu: závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení
Způsob platby: převodem na účet u ČSOB 213596581/0300, nebo přímá platba s možností splátek


Kontakt: 595 174 336, 732 349 654, 608 871 754
email: jakobova4@seznam.cz
www.vzdelavaci-kurzy.cz

cartier repliky